CLB werking

Een centrum voor leerlingenbegeleiding, kortweg CLB, is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. De leerling staat centraal.

Wij bieden hulp aan (op vraag) op verschillende vlakken: welbevinden, onderwijsloopbaan, leren en studeren en gezondheid.

 

Welbevinden

 

Het CLB werkt op vier domeinen; waaronder welbevinden.

Hieronder staan een aantal voorbeelden waarbij het CLB kan helpen:

 • Mijn kind voelt zich niet goed op school
 • Mijn kind wordt gepest op school.
 • Ik heb het moeilijk met de dood van papa.
 • Mijn kind voelt zich ongelukkig.
 • Heeft mijn kind gedragsproblemen?
 • ...

Mail ons met een vraag

 

Onderwijsloopbaan

 

 

Het CLB werkt op vier domeinen; waaronder studiekeuze of onderwijsloopbaanbegeleiding.
Hieronder staan een aantal voorbeelden waarbij het CLB kan helpen: 

 • Wij hebben hulp nodig bij het kiezen van de juiste studierichting
 • Kan mijn kind volgend jaar naar het eerste leerjaar?
 • Mijn kind heeft een B-attest, wat nu?
 • Kan ik nog van studierichting veranderen in het 4de middelbaar?
 • Moet mijn kind naar een speciale school?
 • Waar kan ik een school vinden me een bepaalde studierichting? 
 • ...

Ben je op zoek naar een studierichting? Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft op een goede toekomst? 

De website  helpt je in die zoektocht. Het is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, ...  voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie.

U kunt ook steeds een individueel gesprek vragen met de CLB-medewerker verbonden aan uw school. Op bepaalde momenten zal uitleg gegeven worden (ism door school/CLB-medewerker) over een studiekeuzeproces, de structuur van het secundair onderwijs, de verschillende mogelijkheden... enz.

Mail ons met een vraag

 

Leren en studeren

 

 

Het CLB werkt op vier domeinen; waaronder leren en studeren.
Hieronder staan een aantal voorbeelden waarbij het CLB kan helpen:

 

 • Mijn kind heeft problemen met het leren (klik hier: iemand vertelt over zijn problemen met lezen, dyslexie)
 • Mijn kind heeft problemen met lezen en schrijven.
 • Ik kan me niet goed concentreren.
 • Het lukt niet in de klas.
 • De leerkracht denkt dat mijn kind dyscalculie heeft door de problemen met rekenen.
 • ...

Mail ons met een vraag 

 

Gezondheid

 

 

Het CLB werkt op vier domeinen; waaronder gezondheid.
Hieronder staan een aantal voorbeelden waarbij het CLB kan helpen: 

 

 • We maken ons zorgen over de gezondheid van ons kind
 • Mijn kind is 6 jaar en plast ’s nachts nog in zijn bed.
 • Mijn kind heeft luizen.
 • Ik kan het bord niet goed lezen.
 • Moet mijn kind nog een spuitje krijgen tegen hersenvliesontsteking?
 • Gezondheidsbeleid: opdracht voor elke school om te werken rond de algemene gezondheid van leerlingen.
 • ...

 Mail ons met een vraag


 

Medisch onderzoek

 

Hoe zit het nu met dat medisch onderzoek?

De artsen en paramedisch werkers (verpleegsters of verplegers) van het CLB voeren bij de leerlingen van 'hun' scholen gratis een aantal medische onderzoeken uit, de zogenaamde 'consulten'. Voor ieder consult ontvangt de ouder tijdig een medische vragenlijst met eventueel een toestemming voor vaccinatie. Na het consult ontvangt de ouders via de school de resultaten van het medisch onderzoek.
Het CLB verwijst bij een probleem door voor een passende behandeling. Een CLB mag zelf immers geen medische behandeling ("therapie") verzorgen. Daarvoor moet de leerling, samen met zijn ouder(s) zich tot de huisarts of eventueel een specialist richten. Tijdens het onderzoek krijgt de leerling ook de kans om vragen te stellen aan of een zorg te bespreken met de arts en de paramedisch werker. Indien de leerling een bril draagt neemt hij/zij deze mee naar het onderzoek.

Het CLB doet op vaste leeftijden een medisch onderzoek bij alle leerlingen die het begeleidt.  De bedoeling van dit onderzoek is het tijdig opsporen van beginnende ziektes of aandoeningen bij de leerlingen.  Zo zal het CLB bijvoorbeeld je ogen testen om te kijken of je geen bril of lenzen nodig hebt.  Of zij bekijken je houding om na te gaan of je geen foute groei hebt van je ruggengraat. 

Het CLB doet dus een aantal standaardtesten bij alle leerlingen, met als doel het bewaken van de gezondheid van alle leerlingen.  Vraag gerust meer informatie over het hoe en waarom van deze onderzoeken op school of bij het CLB. 

Je vindt ook meer uitleg over het medisch onderzoek in de filmpjes 'Op de hielen van de CLB-arts' of 'Help Ik moet op medisch onderzoek' 

http://www.klasse.be/tvklasse/12744-Op-de-hielen-van-de-schoolarts 

http://www.maks.be/makstv.php?q=makstv/reeksen/sosschool

 

Wanneer moet ik op medisch onderzoek?

leerjaar
1e kleuter
2e kleuter
1e lager
3e lager
5e lager
1e secundair
3e secundair
 in of het schooljaar in het 
buitengewoon onderwijs waarin
de leerling 4 jaar wordt
de leerling 5 jaar wordt
de leerling 7 jaar wordt
de leerling 9 jaar wordt
de leerling 11 jaar wordt
de leerling 13 jaar wordt
de leerling 15 jaar wordt
 

Is dit onderzoek verplicht? 

Dit onderzoek is inderdaad verplicht.  Het is belangrijk dat alle Vlaamse kinderen deze onderzoeken ondergaan, onder andere omdat tijdens de onderzoeken belangrijke inentingen worden gegeven. Ook kan het CLB zo beginnende ziekten tijdig opsporen of voorkomen. Daarnaast wordt er belangrijke informatie verzameld over de algemene gezondheidstoestand van de jongeren in Vlaanderen. 

Als je echter liever niet hebt dat een bepaalde CLB-arts dit onderzoek bij jou uitvoert, dan kan je wel vragen naar een andere arts binnen het CLB of binnen een ander CLB.  Je kan het onderzoek ook door jouw huisarts laten uitvoeren, maar die moet dan wel dezelfde testen doen en de resultaten doorgeven aan jouw CLB.  Het onderzoek is dan ook niet gratis.  

Hetzelfde geldt voor de inentingen.  Je eigen dokter kan je het spuitje geven in plaats van de arts van het CLB.  Je zal hier dan wel voor moeten betalen. Je vraagt een brief met de datum dat je dokter je het spuitje gegeven heeft en geeft dit af op het CLB. 

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? 

De schoolarts en de verpleegkundige schrijven alles op en bezorgen, indien nodig, deze resultaten aan je ouders. Je krijgt dit papier in een gesloten omslag van je leerkracht. Soms wordt het naar je thuis opgestuurd. In ieder geval, weet niemand anders buiten het CLB, je ouders en jijzelf de uitslag van het onderzoek.