Hoe werken we?

 

In een CLB werken voornamelijk maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en artsen.

Deze verschillende vakmensen werken samen in een multidisciplinair team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. 
De CLB-medewerker is gebonden aan beroepsgeheim en de begeleiding is gratis.

Bekijk gerust ook volgend filmpje, gemaakt door TV-klasse:

 

  

 

 

Eerste gesprek

 

De CLB-medewerker luistert naar je verhaal.  Waar ben je bezorgd om, wat loopt er fout?  Hij probeert je vraag ook verder te verduidelijken.

Soms is één gesprek genoeg en kan hij je meteen voorthelpen.  Het kan ook dat er nog een tweede of meerdere gesprekken volgen.  Deze gesprekken kunnen doorgaan op het CLB of op school.  

In sommige gevallen zal een gesprek alleen niet volstaan, maar moeten er ook onderzoeken worden gedaan, bijvoorbeeld wanneer je wat moeite hebt met leren.

Op veel vragen zal het CLB zelf een antwoord kunnen formuleren.  Er zijn echter ook vragen waarop het CLB zelf geen antwoord heeft.  Het CLB kent dan echter heel wat andere organisaties en diensten in jouw buurt, die je hier wel mee kunnen verder helpen.  Zij zal je dan doorverwijzen naar die dienst of organisatie.  Uiteraard kies je zelf of je hierop ingaat of niet.  Indien je dit wil, dan kan het CLB ook voor jou een afspraak maken.

 

Handelingsgericht werken

 

 

Zowel het leerzorgkader als het BVR operationele doelen CLB, hanteren de principes van HGW (handelingsgericht werken) als denkkader. De term handelingsgericht verwijst naar het belang van een kwaliteitsvol proces om een doelmatig product, met name een aanvaardbaar advies of een gedragen plan te verwezenlijken. Het geheel van de methodiek sluit ook goed aan bij de vraaggestuurde werking van het CLB. Met deze methodiek bekijkt de CLB-medewerker, net zoals bij consultatieve leerlingbegeleiding trouwens, niet enkel de leerling maar ook de onderwijsleersituatie. De vraag 'Wat is het probleem van dit kind?’ wordt dan ‘Wat zijn de onderwijsbehoeften van dit kind?’ en ‘Wat is de interactie van dit kind met zijn/haar omgeving?’. M.a.w. de leerling in zijn context: dit kind, met deze ouders, in deze school met deze leerkracht en deze medeleerlingen. Door handelingsgericht samen te werken kan de CLB-medewerker subsidiair zijn aan de school om zo, in functie van de onderwijsbehoeften van de leerling, de draagkracht van de leerkracht, school (en ouder) te verhogen. De samenwerking school - CLB wordt meer dan alleen maar leerlingen testen in functie van een probleem en de testresultaten bespreken met de leerkracht en/of zorgcoördinator. Onderzoek wordt enkel uitgevoerd als het echt noodzakelijk is. Handelingsgericht samenwerken impliceert immers te komen tot een doelgericht en HAALBAAR advies naar de aanpak van het probleem. 

 

Uitgangspunten van HGW zijn (klik door):