databank uit te lenen materialen
Alcohol en andere drugs

ALCOHOL EN ANDERE DRUGS

 

Soort materiaal + korte omschrijving

Doelgroep

LOL zonder alchohol

VAD

lolzonderalcohol 

LOL zonder alcohol is een educatief project voor leerkrachten 3de graad lager onderwijs om met leerlingen te werken rond alcohol. Samen ga je onderzoeken wat alcohol is en wat het doet. Tevens gaan de kinderen hun sociale vaardigheden versterken en hun weerbaarheid tegen groepsdruk verhogen. Zodat ze sterk genoeg zijn om nog even ‘neen ‘ te zeggen tegen alcohol.

Projectmap die bestaat uit :

-          Lesboek

-          Bijlagen : o.a. taken, werkbladen, infofiches,…

-          Projectboek voor de leerlingen.

-          Handleiding

3de graad LO

Maat in de shit.

VAD

 

2de graad secundair onderwijs

Maat in de Shit is een educatief pakket waarmee je kan werken rond druggebruik met jongeren. De invalshoek 'vriendschap en relaties' maakt het mogelijk om een brug te slaan tussen werken rond de cannabisthematiek en een bredere aanpak, gericht op het ondersteunen van sociale en persoonlijke normen en vaardigheden. In deze handleiding vind je diverse werkvormen die deze invalshoek vorm geven.

Het pakket bestaat uit:

  • een handleiding voor de begeleider
  • 10 bladwijzers 'Signalen'
  • 10 bladwijzers 'Communicatietips'
  • 10 pocketfolders van Maat in de Shit

SO

Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school.

VAD

Brochure

SO

Alcohol- en andere drugpreventie in het onderwijs.

VAD

Brochure

 

SXTC

Werken met jongeren rond relaties en seks, alcohol en andere drugs.

VAD, CAW Artevelde, CGG Eclips, Provincie Oost-Vlaanderen, JAC Gent, SENSOA, Jeugd en Seksualiteit vzw

Brochure over preventie en vorming rond seksualiteit en middelengebruik.

Doel :

-          Aanmoedigen en ondersteunen van het niet gebruiken van middelen in combinatie met seksueel contact.

-          Aanmoedigen en ondersteunen van het uitstellen van

 

Als kleine kinderen groot worden :

Een handige gids over alcohol tabak en drugs

voor ouders van tieners

VAD

Brochure voor ouders

LO en SO

 Unplugged,

Lesmateriaal op USB 3de graad secundair + infokaartjes

Doel van het materiaal is de kennis over drugs te verhogen, de invloed van drugs op de hersenen en het lichaam te bespreken, de economische, ecologische en humane gevolgen van de illegale drugmarkt onder de loep te nemen,… De lessen passen in verschillende vakken zoals biologie, chemie, maatschappelijke vorming, economie, talen, kunst, levensbeschouwelijke vakken…

Unplugged - (g)een vak apart bestaat uit 5 onderdelen die verschillende lessen en activiteiten bevatten:
1. Drugs, de producten: informatie over verschillende soorten drugs
2. Invloed van drugs op de hersenen: wat gebeurt er met de hersenen en het lichaam onder invloed van drugs
3. Cocaïne is geen fair trade: cocaïne, een schoolvoorbeeld van oneerlijke handel (people, profit, planet)
4. Drugs, verslaving en hulpverlening: wat is verslaving en de weg naar de hulpverlening
5. Drugs in de kunst:
poëzie en film

 

 SO
 Zo ouder, zo kind?

Bespreekbaar maken van middelengeruik bij ouders/opvoedingsverantwoordelijken.

Het steekkaartenpakket "Zo ouder, zo kind?" bestaat uit 57 steekkaarten die hulpverleners uit de BJB, CLB, scholen, verslavingszorg, VAPH, ... een handje kunnen helpen bij het bespreekbaar maken van druggebruik bij gebruikende ouders.

 
Maat in de shit    SO