databank uit te lenen materialen
Geestelijk gezondheidsbeleid

GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID

Soort materiaal + korte omschrijving

Doelgroep

Materialenkoffer ‘geestelijke gezondheid’ Basisonderwijs

(materialenlijst)

Logo Midden-West-Vlaanderen

Mapje :

-          Lijst met de materialen die in de koffer zitten.

-          Deze koffer is te ontlenen bij Logo Midden-West-Vlaanderen.

-          Materialen kunnen eventueel aangekocht worden door de scholen.

LO

Suggestielijst educatieve materialen geestelijke gezondheid secundair onderwijs

Logo’s van West-Vlaanderen

Mapje :

-          Een aantal van deze materialen kunnen ontleend worden bij het Logo.

-          Materialen kunnen eventueel aangekocht worden door de scholen.

SO

‘Gelukkig op school’

Geestelijk gezondheidsbeleid in het secundair onderwijs

Oost-Vlaamse preventiecoach bij de Logo’s

Ringmap :

-          Voor scholen die planmatig willen werken aan een geestelijk gezondheidsbeleid.

SO