databank uit te lenen materialen
Pesten

PESTEN

Soort materiaal + korte omschrijving

Doelgroep

Peermediation

DVD :

-          Leerlingen leren op school hoe ze bemiddelen in conflictsituaties tussen leeftijdsgenoten.

-          Ze leren andere jongeren aan hoe ze zich beter weerbaar maken tegen de negatieve invloed van vrienden.

-          Ze steunen elkaar in de groei naar volwassenheid.

-          Peermediation schakelt kinderen en jongeren in om juist de positieve kanten aan elkaar aan te wenden op een preventieve manier.

-          Deze DVD wordt best gebruikt in de totale werking van de school rond pesten en conflicthantering.

LO en SO

No Blame

DVD :

-          No blame gaat ervan uit dat (dreigen met) straffen niet helpt, maar dat de pester(s) en de gepeste het probleem samen moeten oplossen.

-          No blame richt zich ook vooral naar het mobiliseren van de passieve middengroep.

-          Deze DVD laat zien hoe men den no blame aanpak kan laten integreren in de werking van de school.

-          Deze DVD wordt best gebruikt in de totale werking van de school rond pesten en conflicthantering.