databank uit te lenen materialen
Relationele en seksuele vorming

RELATIONELE EN SEKSUELE VORMING

Soort materiaal + korte omschrijving

Doelgroep

Bloosdoos

Een spel waar je kleur van krijgt

Jeugd & Seksualitiet vzw

Speldoos :

-          De Bloosdoos is een spel dat gaat over verliefd zijn en alles wat daar bij komt kijken.

SO (14-18j)

Werkmap Goede minnaars

Sensoa

Map :

-          Gebaseerd op het concept ‘Goede Minnaars’ , dat probeert tot een integratie komen van drie verschillende perspectieven voor seksuele vorming: een ontwikkelings-, waarden- en normen- en een preventief perspectief.

-          Doel is dat jongeren gestimuleerd worden in ‘goed minnaarschap’, waarmee zowel bedoeld wordt dat ze seks en relaties op een zinvolle manier kunnen integreren in eigen leven, dat ze geluk kunnen realiseren in harmonie met anderen, en dat ze risicogedrag vermijden.

SO (14-18j)

Werkmap ‘k zag 2 beren

Sensoa

‘k Zag 2 beren… is een educatief project over seksualiteit voor kleuters en kinderen tot 12 jaar. Het project bestaat uit een interactieve tentoonstelling voor kleuters, kinderen en hun ouders. (Praktische informatie over de tentoonstellingen, vind je op de site van De Wereld van Kina). Aanvullend is er een lesmap voor de leerkracht, een gids en een website voor ouders. Bijkomend kunnen ook een boekenkoffer (sensoa) en een anticonceptiekoffer (CLB) worden uitgeleend.

KO en LO (tot 12j)

Educatief pakket over genderdiversiteit en transgender

Provincie Vlaams-Brabant

‘Gender in de blender’ wil jongeren informeren en sensibiliseren over genderdiversiteit en transgender. Het project omvat een educatieve map voor het onderwijs en een informatieve website voor jongeren : http://www.genderindeblender.be

SO

Preventie van baarmoederhalskanker

Het ABC van HPV

-          Graad 1, 2,3

-          Preventie van SOA’s

-          Vaccinatie en screening

Partena

5 CD-roms met powerpointpresentaties.

SO

Preventie van baarmoederhalskanker

Vitaya

DVD

-          Deel 1 : HPV

-          Deel 2: SOA

-          Deel 3 : De eerste keer + contraceptie

-          Deel 4 : Veilig vrijen

-          Deel 5 : Schrik voor de prik

SO

IPuber

Een educatief spel rond imago, weerbaarheid, lichaam, seksualiteit en communicatie

Jeugd en seksualiteit vzw

IPuber is een groepsspel en kan gespeeld worden met minimum 6 personen en maximum 25 personen.

Inhoudelijke doelstellingen :

-          Jongeren komen op een plezierige manier in contact met zaken rond puberteit.

-          Jongeren krijgen correcte informatie over lichaam, weerbaarheid, communicatie in de relatie, imago en seksualiteit

-          Jongeren leren op een positieve manier te communiceren over lichaam, weerbaarheid, communicatie in de relatie, imago en seksualiteit

-          Jongeren worden weerbaarder door te oefenen op communicatieve vaardigheden.

3de graad LO

1ste graad SO

Beddengoed

Voorbehoedmiddelengids voor jongeren

Jeugd en seksualiteit vzw

Brochure

-          Deel 1 : Relaties en seksualiteit

-          Deel 2 : Voorbehoedsmiddelen

-          Deel 3 : SOA

SO

Relationele en seksuele vorming

Sensoa

Handboek

Doelstellingen :

-          Helpen van leraars bij de ontwikkeling van de basiscompetenties om RSV te geven en om op de verschillende maatschappelijke evoluties in te spelen.

-          Het legt de link tussen de theoretische, inhoudelijke, didactische en praktische aspecten van RSV.

-          Het tracht te beantwoorden aan de vraag naar inhoudelijke verdieping van de RSV-thema’s en aan de nood aan een didactische leidraad om praktijktoepassingen uit te werken.

-          Het biedt handvaten om het gezondheidsbeleid en de eindtermen rond relaties en seksualiteit in te vullen op maat van de school en klas.

-          Leraars in staat stellen om op een leuke, interactieve, kwalitatieve en efficiënte manier relationele en seksuele vorming voor te bereiden, te organiseren en te begeleiden.

-           

SO

Shalimar

Sensoa

Educatief spel voor de 2de graad ter bevordering van een interculturele dialoog omtrent Relaties en Seksualiteit

Doelstellingen :

-          Leerlingen zien in dat hun kennis en attitudes op het vlak van relaties, seksualiteit en seksuele gezondheid meegedragen worden vanuit hun eigen sociale en culturele context.

-          Leerlingen worden gestimuleerd om de nodige vaardigheden te ontwikkelen om op een open en constructieve wijze om te gaan met cultuurverschillen op vlak van relatievorming, seksualiteit en seksuele gezondheid.

-          Leerkrachten, CLB-medewerkers en preventiewerkers voelen zich ondersteund en gewapend om hun leerlingen aan te zetten tot een intercultureel gesprek omtrent relaties, seksualiteit en seksuele gezondheid.

2de graad SO (vanaf 14 j)

Anticonceptie

Sensoa

Brochure

SO

Praten met kinderen en jongeren over seksualiteit en relaties

Sensoa

Brochure voor ouders

ouders

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Sensoa

Brochure

Doelstellingen:

-          Bundelen van nuttige informatie voor volwassenen die willen voorkomen dat kinderen en jongeren het slachtoffer worden of blijven van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

-          Informatie geven aan volwassenen die willen voorkomen dat minderjarigen (later) zelf grensoverschrijdend gedrag stellen.

ouders, leerkrachten, opvoeders

Vlaggensysteem : praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Sensoa

Handboek, cd-rom en werkkaarten

Doelstellingen :

-          Een antwoord geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen. Deze interventie zou iedereen die met kinderen en jongeren werkt in staat moeten stellen om in de praktijk aan de slag te gaan.

Dit educatief pakket omvat een handleiding die de interventie omkadert, een leidraad bij de reeks tekeningen om effectief aan de slag te gaan met de methodiek en een cd-rom met tekeningen, de normatieve lijst en hand-outs.

LO en SO

Uit elkaar

Jeugd en Seksualiteit

Brochure over kinderen en echtscheiding

Leerkrachten, directies en opvoeders van LO en SO