databank uit te lenen materialen
Tabakspreventie

TABAKSPREVENTIE

Soort materiaal + korte omschrijving

Doelgroep

360° ROOKVRIJ

Coördinaten voor een rookvrije school

Vigez

Mapje:

-          Voor secundaire scholen die willen werken aan een rookbeleid.

-          De handleiding geeft concrete informatie waarin praktijkvoorbeelden van scholen zijn verwerkt en gekoppeld worden aan het bestaande aanbod van partners. De rode draad doorheen de handleiding zijn de knelpunten die secundaire scholen in de praktijk ervaren.

SO

‘Niet roken mijn vrijheid’ Educatief materiaal voor tabakspreventie

Vigez

CD-rom :

-          Activiteiten ivm tabakspreventie voor 12- tot 14-jarigen en een stappenplan voor een tabakspreventiebeleid in secundaire scholen

SO

Stappenplan voor een tabaspreventiebeleid op school

Vigez

Mapje

SO

Klasbak, een weg naar tabakspreventiebeleid op school

Logo West-Vlaanderen

Kaart

-          Voorstelling van het project onder de vorm van een gezondheidsmatrix

Als de rook uit je school is verdwenen…

Vigez

Logo

Brochure :

-          Roken en de wet

-          Naar een rookvrije school

-          Nieuwe wetgeving vanaf 1 september 2008

Prikkelmap

Logo Meetjesland

Ringmap :

-          Bundeling van activiteiten i.v.m. tabakspreventie in de klas en op schoolniveau voor het secundair onderwijs

-          Op klasniveau zijn de activiteiten gebundeld per vakgebied.

-          Op schoolniveau is er aandacht voor de projectweek, info-avond, cursus stoppen met roken

SO

Feiten over roken, smoesjes doorgeprikt

CM

Brochure :

-          Over vragen en misvattingen over het roken van tabak en de gevolgen ervan voor de gezondheid.

Ik stop met roken

CM

Brochure :

-          Overloopt de verschillende stappen in het stoppen met roken.

-          Gaat in op de moeilijkheden, de waarde van hulpmiddelen en het belang van de ondersteuning van de omgeving.