databank uit te lenen materialen
Veilig mediagebruik en cyberpesten

VEILIG MEDIAGEBRUIK - CYBERPESTEN

 

Soort materiaal + korte omschrijving

Doelgroep

‘Think before you poste!’

Child focus

Click Safe

Mapje :

-          Dit lespakket schotelt een aantal methodieken voor die jongeren moeten stimuleren om na te denken over hun privacy en hoe ze deze optimal kunnen beschermen , op het internet.

LO en SO

‘Stop Cyberpesten’

Child focus

Click Safe

Mapje :

-          Dit lespakket wil scholen helpen bij het aanpakken van cyberpesten.

LO en SO

 

 

Slimme media shake

Logo gezond +

Stad Gent

Ringmap :

-          Weten jongeren dat ze gehoorschade kunnen oplopen van harde muziek? Hoe kunnen ze naar hun MP3 luisteren zonder gehoorschade op te lopen? Welke afspraken maak ik hierover? En hoe zit dat nu met de straling van een gsm? Of hoe vertel ik dat gsm’en niet op elk moment van de dag kan? Hoe krijg ik een hoofdtelefoon verkocht?

-          Ouders, opvoeders, leerkrachten en directies hebben behoefte aan ondersteuning om een antwoord te bieden op deze vragen. Dit educatieve pakket, startend in de leefwereld van kinderen, vormt een eerste aanzet om samen met directie(s), leerkrachten, leerlingen in de derde graad basisonderwijs en ouders te werken aan verantwoord gsm- en mp3-gebruik.

3de graad LO