Veel gestelde vragen

 

Wat is een CLB?

CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Jij, als leerling van een school, kan hier terecht met al je vragen. Ook je ouders, de leerkrachten of de directie kunnen hier informatie, hulp en begeleiding komen vragen. Het CLB is er om alle leerlingen, ouders en scholen te ondersteunen zodat elke leerling zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Beroep doen op het CLB is gratis en wij werken onafhankelijk van de school. We werken in vertrouwen en onze medewerkers hebben beroepsgeheim.

 

Wat zijn mijn rechten binnen de hulpverlening?

- Ben je jonger dan twaalf jaar: klik hier.

- Ben je ouder dan twaalf: klik hier.

Voor wie wat meer geanimeerde info wil: bekijk het filmpje:

Wat gebeurt er tijdens het medisch onderzoek?

 

Is een medisch onderzoek verplicht?

Dit onderzoek is inderdaad verplicht. Het is belangrijk dat alle Vlaamse kinderen deze onderzoeken ondergaan, onder andere omdat tijdens de onderzoeken belangrijke inentingen worden gegeven. Ook kan het CLB zo beginnende ziekten tijdig opsporen of voorkomen. Daarnaast wordt er belangrijke informatie verzameld over de algemene gezondheidstoestand van de jongeren in Vlaanderen.

Als je echter liever niet hebt dat een bepaalde CLB-arts dit onderzoek bij jou uitvoert, dan kan je wel vragen naar een andere arts binnen het CLB of binnen een ander CLB. Je kan het onderzoek ook door jouw huisarts laten uitvoeren, maar die moet dan wel dezelfde testen doen en de resultaten doorgeven aan jouw CLB. Het onderzoek is dan ook niet gratis.

Hetzelfde geldt voor de inentingen. Je eigen dokter kan je het spuitje geven in plaats van de arts van het CLB. Je zal hier dan wel voor moeten betalen. Je vraagt een brief met de datum dat je dokter je het spuitje gegeven heeft en geeft dit af op het CLB.

 

Wanneer moet ik naar het medisch onderzoek?

Overzicht van de medische onderzoeken in een CLB

leerjaar
1e kleuter
2e kleuter
1e lager
3e lager
5e lager
1e secundair
3e secundair
 in of het schooljaar in het
buitengewoon onderwijs waarin
de leerling 4 jaar wordt
de leerling 5 jaar wordt
de leerling 7 jaar wordt
de leerling 9 jaar wordt
de leerling 11 jaar wordt
de leerling 13 jaar wordt
de leerling 15 jaar wordt
 

Hoe proberen we je te helpen?

Als je vragen of problemen hebt, zul je misschien eerst de school aanspreken om tot een oplossing te komen. Geraak je er niet uit, of gaat het om iets dat niet met de school te maken heeft, kan je ook steeds beroep doen op het CLB. Wij proberen in de eerste plaats zo goed mogelijk naar jou te luisteren en zullen samen met jou (en eventueel je ouders) zoeken naar een oplossing. Het CLB kan informatie verstrekken of advies geven. Het kan verder onderzoek doen en met je op pad gaan. Het kan ook zijn dat er meer gespecialiseerde hulp nodig gewenst is. Het CLB heeft een goede kennis van de organisaties die je verder kunnen helpen met je vraag. Ze zullen je dan ook doorverwijzen naar de dienst die jou het beste verder kan helpen.

 

 

Wat betekent beroepsgeheim?

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Wat je aan hen vertelt, gebeurt in vertrouwen. Ze geven hierover geen informatie door aan je ouders, school of anderen buiten het CLB tenzij jij daar wel mee akkoord bent en de toestemming gegeven hebt. Alleen bij een noodtoestand (bijvoorbeeld kindermishandeling), als je als leerling in ernstig gevaar bent of bij misdrijven kunnen ze dit beroepsgeheim doorbreken. Dat gebeurt in samenspraak met jou. Hoe we iets ondernemen en wat we dan doen zullen we dan met jou bespreken. Leraren daarentegen hebben discretieplicht of ambtsgeheim. Dit houdt in dat leerkrachten discreet en zorgvuldig moeten omgaan met de informatie die ze krijgen en geen geheimen mogen prijsgeven aan derden buiten de school. Ze moeten echter wel belangrijke zaken melden aan hun directeur.

 

 

Je dossier...

Van elke leerling is er een dossier op het CLB. Hierin staat informatie die het CLB over jou heeft verzameld tijdens het medisch onderzoek en wordt ook bijgehouden wanneer je contact hebt gehad met het CLB en wat er toen besproken is. Indien je bepaalde informatie geeft aan het CLB, waarvan je niet wilt dat andere personen die kunnen lezen in het dossier, dan kan je die informatie als vertrouwelijk laten opnemen.

Als je ouder bent dan 12 en het CLB vindt je bekwaam om zelf te beslissen, dan kunnen jouw ouders deze gegevens niet opvragen. Het dossier is vertrouwelijk. De inzage van dit dossier is dan ook vastgelegd in regels. Indien jij jouw dossier wilt inkijken, dan kan dat. Je kan dit vragen aan het CLB en zij zullen je dan, binnen de 10 werkdagen, een afspraak geven om dit dossier samen in te kijken. Ze geven dan ook uitleg bij wat er in het dossier staat. Je kan wel niet alles inkijken. Zo kan het zijn dat iemand anders in vertrouwen iets over jou verteld heeft aan het CLB. Die gegevens mag je dan niet inkijken. Ook gegevens die gaan over iemand anders en niet over jou, kan je niet inkijken.

Mag ik dit alleen inkijken of moeten mijn ouders meekomen?
Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van je leeftijd:
- indien je jonger bent dan 12, dan hebben jouw ouders toegang tot je dossier. Jullie kunnen het dus samen gaan inkijken of je ouders kunnen dit ook alleen gaan inkijken;
- indien je 12 jaar of ouder bent, en het CLB vindt je bekwaam om zelf te beslissen, dan kan je jouw dossier alleen gaan inkijken. Je krijgt dan wel geen toegang tot de gegevens die niet over jezelf gaan.
- indien je 12 jaar of ouder bent, maar het CLB vindt je niet bekwaam om zelf te beslissen, dan hebben jouw ouders toegang tot je dossier. Jullie kunnen het dus samen gaan inkijken of je ouders kunnen dit ook alleen gaan inkijken.

 

Hoeveel kost een gesprek bij het CLB?

Gesprekken, onderzoek en begeleiding door het CLB is gratis.

 

Wat doet het CLB bij spijbelen? Over rechten en plichten...

Wanneer je spijbelt dan zal je school dit in eerste instantie zelf opvolgen. Zij zullen met jou en met je ouders praten om na te gaan wat de oorzaak is van je spijbelgedrag. Ze zullen, samen met jou, zoeken naar een oplossing.

Na 10 halve dagen spijbelen (of eerder, indien dit nodig is) schakelt de school het CLB in. Zij zetten de begeleiding samen met de school verder en zullen dus, samen met jou en je ouders, zoeken naar oplossingen. Het gaat hier niet om een vrijblijvend aanbod van het CLB, deze begeleiding is verplicht.

Je kan meer lezen over spijbelen en de aanpak ervan op http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht

Ga gerust ook eens een kijkje nemen op deze website. Daar kun je meer lezen over welke rol jij als ouder of leerling kan spelen bij spijbelen

 

 

Wat is handelingsgerichte diagnostiek?

 

 

end faq